Posturologien anerkender, at mennesket er udstyret med to typer af muskler: De toniske muskler, som benyttes til at støtte skelettet, og de faciske muskler, som bruges ved bevægelse. De faciske muskler kan vi styre med vores vilje. De toniske muskler reguleres automatisk af hjernen. Denne regulering foretages hovedsageligt ud fra oplysninger, som hjernen modtager om øjets stilling i øjenhulen, bidfunktionen og fodstillingen.

Du kan ikke ændre tonus i de inderste muskler ved afslapning, da det er centralt styret fra hjernen, men det kan du med posturologien.

Hjernen får informationerne om vægtfordelingen fra fødderne, øjets stilling i kraniet og kæbeleddets stilling fra nervesensorer.

Hvis en eller flere af disse ting ikke fungerer, giver det forstyrrelser, som medfører skævhed, som kan give smerter, balanceproblemer, indlæringsmæssige problemer og kognitive forstyrrelser.

Forstyrrelser i det posturologiske system fører oftest til smerter, balanceproblemer, indlæringsmæssige problemer og/eller psykiske forstyrrelser.

Med posturologien fjerner jeg årsagen til dine problemer ved at regulere de oplysninger, hjernen får om kroppens stilling, så de ikke længere er forstyrrende. Derefter indtager kroppen den stilling, den er konstrueret til. Således sættes der som oftest punktum for tilbagevendende smerter – på trods af f.eks. slidgigt og mange skader.

Du vil få foretaget forskellige test og blive behandlet med øre- akupunktur, Nordpolsmagnet eller en Neurostabs. Nordpolsmagneten kan købes her i klinikken for 100 kroner, og Neurostabs kan bestilles her i klinikken og købes for 500 kroner.

Posturologien er en ekstremt veldokumenteret videnskab og kan tilegnes på specialkurser hos Dr. Med. Michel Marignan.