Grå stær er en hyppig årsag til synsnedsættelse hos ældre i Danmark. Hvis øjets linse er uklar, har man grå stær. Ved udtalt grå stær kan andre se gennem pupillen, at linsen er grå. Man kan få grå stær i et øje eller begge øjne samtidigt. Grå stær kan optræde i alle aldre, men langt overvejende hos ældre.

I de fleste organer i kroppen har cellerne en vis levetid. Herefter dør de og erstattes af nye celler. Det er ikke tilfældet med øjets linse. Her lægges nye celler uden på de gamle som skæl i et løg. De ældste celler i centrum af linsen er derfor lige så gamle som personen. Linsen er kun klar og gennemsigtig, hvis disse celler og deres proteinindhold ligger i nøje bestemt mønstre.

Med årene kommer der små uregelmæssigheder i de fine mønstre. Linsen bliver herved tiltagende uklar og får en grå eller brun farve. Uklarhederne kan både ligge jævnt eller ujævnt fordelt. Den almindelige aldersbetingede grå stær kan derfor opfattes som kroppens naturlige forfald på linje med grå hår og rynker.

Den almindeligste årsag til grå stær i Danmark er alder. Risikoen for grå stær øges ved rygning – så her er endnu en god grund til at undgå rygning.

Grå stær kan fremskyndes af en række sygdomme. De vigtigste er:

  • Sukkersyge
  • Andre alvorlige øjensygdomme, som for eksempel regnbuehindebetændelse
  • Behandling med binyrebarkhormon gennem længere tid
  • Alvorlige øjenskader

Hertil kommer en lang række sjældne årsager. Grå stær kan også være medfødt.

Hvis grå stær ikke behandles, forværres den, og synet vil aftage gradvist for til sidst helt at forsvinde. Ubehandlet kan grå stær ende i grøn stær.

Grøn stær skyldes henfald af synsnerven, hvor denne forlader øjet (papillen). Sygdommen er ofte forbundet med forhøjet øjentryk og optræder i to forskellige former. Almindelig grøn stær er ofte ledsaget af moderat forhøjelse af øjentrykket og medfører et langsomt henfald af synsnerven. Akut grøn stær opstår, når øjets væskeafløb pludseligt blokeres, hvorved trykket stiger voldsomt. Det kan medføre, at synsnerven visner inden for få dage.

Grøn stær er hyppigst aldersbetinget, men sygdommen kan også være medfødt eller opstå i ungdommen. Den kan forekomme som følge af diabetes eller regnbuehindebetændelse. Den kan endvidere opstå som komplikation til de fleste øjenoperationer eller pga. slag (traumer). Endelig kan grøn stær udløses af forskellige medikamenter, hvoraf specielt steroider skal nævnes.

Symptomer ved grøn stær
Fremadskridende synsfeltdefekter er det vigtigste symptom ved grøn stær. Forløbet kan være lumsk, da man ofte ikke selv opfatter defekter i synsfeltet, fordi hjernen “udfylder” det defekte synsindtryk med det, man tror, det skal være. Først sent i forløbet bliver synsfeltdefekterne så udtalte, at de opdages enten ved, at man overser selv større genstande til siden, eller ved, at de mere centrale dele af synet påvirkes så meget, at man ikke er i stand til at se TV eller læse en avis. I den sene fase kan der optræde kikkertsyn, der kun levner den enkelte et meget snævert synsfelt med meget store gener til følge.

Akupunkturbehandlingerne foretages med nåle i fødder, hænder og i ansigtet. Her er der fokus på at styrke nyrer og lever. Desuden bruger jeg øreakupunktur for at stimulere hjernen og få immunforsvaret til at arbejde mere med øjnene. Dette afhjælper træthed, svimmelhed, smerter, søvnbesvær, hovedpine, m.m. De fleste oplever, at de får fornyet energi til at klare hverdagen.

Jeg behandler individuelt alt efter den enkeltes lidelse og tilstand, og ved den første konsultation tilrettelægger jeg din behandlingsplan. Dit forløb vil blive planlagt lige efter din situation. Du vil løbende blive informeret om processen i behandlingerne. Du kan gå til din optiker og få en synsprøve, inden du starter behandlingerne. Du skal have 6-10 behandlinger, alt afhængig af hvor ramt, du er af din øjenlidelse.

Du skal have 1 behandling hver uge. Hver behandling koster 400 kroner. Du skal mindst have 6-10 behandlinger, inden du kan vurdere, om det har hjulpet. Du kan igen tage til din optiker og få målt synet. Hvis behandlingerne har hjulpet dig og dit syn, kan du vedligeholde og forebygge tilbagefald ved at få behandling ca. hver anden måned.

De kendte årsager til AMD er rygning, diabetes, alder, hvid hud, mangel på grønt i kosten samt arvelig forekomst – men brug af gigtmedicin og ekstrem stress samt dødsfald i familien kan måske også være medvirkende.

Ved aldersbetinget makuladegeneration (AMD) går synscellerne i den gule plet til grunde. Personens skarpe syn svækkes, hvorimod det perifere orienteringssyn bevares. Makula er den medicinske betegnelse for øjets gule plet, hvor det skarpe syn (læsesyn, afstandssyn) dannes. Det enkelte individ ramt af AMD får sværere ved at klare hverdagen. Det svækkede syn betyder, at patienten får svært ved at læse, se fjernsyn, tilberede og spise mad samt som noget af det værste: At genkende ansigtstræk. Patienter med AMD bliver således afhængige af hjælp fra andre.

Tusindvis af ældre danskere lider af hallucinationer, men de holder det for sig selv. I virkeligheden er der tale om et ufarligt syndrom. “Når jeg sidder i min stol og slapper af, ser jeg Danmarks gamle konger træde ud af væggen.”“Når jeg ser over på min nabos hus, er det skotskternet.” De to udsagn fra henholdsvis en kvinde på 82 år og en mand på 84 år lyder måske som tegn på begyndende demens eller psykiske problemer, men i virkeligheden er der tale om symptomer hos to øjenpatienter med Charles Bonnet Syndrom. Sygdommen rammer hver fjerde af de 80.000 danskere, som lider af AMD.

Graden af synshandicap kan være vanskelig at forstå for familie og bekendte, da tilstanden ikke er synlig for andre! Dette er yderligere en stor psykisk belastning for alle sygdomsramte af AMD.

AMD er en alvorlig sygdom: 2/3 af de danskere, som bliver erklæret blinde i Dansk Blindesamfund, har AMD som sygdomsårsag. Sygdommen er således i Danmark og i den vestlige verden den hyppigste årsag til blindhed og svagsynethed. Ca. 12% af i alderen over 60 år rammes af AMD. I aldersgruppen over 75 år er tallet steget til 40%.

Der skelnes mellem våd og tør AMD. 85% af AMD-patienterne har den tørre form af AMD, som ikke kan behandles med laser eller farmakologisk. Et tidligt advarselstegn på våd AMD er, at lige linjer bølger, eller der opstår en central, mørk plet. Dørkarme eller andre lige linjer ser pludselig ud til at være krumme, og der indtræder stærkt generende læseproblemer.

Ca. 15% af patienterne har den alvorlige våde makula-degeneration. Denne form for AMD udvikler sig hurtigt og medfører en stor risiko for læseblindhed. Den våde form for AMD er årsag til 90 af de tilfælde, hvor AMD fører til læseblindhed.

På baggrund af danske og internationale undersøgelser skønnes det, at der er i Danmark forekommer cirka 2.000 nye AMD-tilfælde af våd type om året og herved behandlings-krævende ved rettidig opsporing.

Det er af afgørende betydning for behandlingen af våd AMD, at denne sker inden for kort tid efter sygdommen er erkendt. I modsat fald vil sygdommen medføre så meget arvæv i øjet, at behandlingen ikke kan finde sted.