Galileo-træning anvendes med succes i behandling af multipel-sklerose, Parkinsons-sygdom, delvis lammelse og slagtilfælde-patienter.

Behandling og forebyggelse med Galileo
Musklerne har en afgørende vigtighed for en sund og effektiv organisme. En fuldt fungerende, stærk muskel er en forudsætning for sunde led og knogler, der tjener til formål at forhindre og lette behandling af lidelser i muskel-/skelet- systemet.

Galileo til forbedring af sundhed
Når man har det godt, kan man fokusere fuldt ud. Mange begrænsninger skyldes muskel-skelet-lidelser. ”Bevægelse er den bedste medicin”: Dette formål opnås med Galileo-træning.

Afslapning og styrkelse med Galileo
Galileo simulerer gangbevægelsen, hvilket aktiverer næsten alle musklerne, der bruges, når vi går. Rygmusklerne vil blive afslappet eller styrket inden for kort tid med den komprimerede gang (gående mens stående).

Galileo-træning – den rigtige træning for alle
Ryg- eller benmuskler afslappes og styrkes med et specielt-designet program. Få minutter om dagen er nok til at genoplade energien til hverdagen. Galileo kan dermed anvendes dagligt af mange brugere.

Osteoporose karakteriseres ved tab af knoglemasse, knoglestyrke og en forhøjet risiko for knoglebrud. At forhindre knoglebrud ved at forhindre fald er derfor hovedformålet inden for osteoporose-behandling med Galileo.

Derudover er den målrettede øgning af muskelstyrke (indirekte, positiv effekt på knogleparametre) og forbedringen af elasticitet, fleksibilitet og muskelfunktion yderligere mål med behandlingen. Disse egenskaber kan opnås gennem Galileo-træning ved forskellige frekvenser.

Forbedring af muskler
Ved stigende alder og stigende immobilitet aftager muskelstyrke og -kraft. Gennem Galileo-træning, specielt ved høje frekvenser, stimuleres musklerne, der står for højt styrkeniveau og hurtige bevægelser, og kommer til at fungere og vokse effektivt. Som resultat forøges muskelstyrke og –kraft.

Galileo i stressinkontinens
Den mest almindelige årsag er bækkenbundsproblemer og den deraf følgende manglende evne af musklerne for at lukke urinrøret stramt, for eksempel på grund af alder, graviditet eller efter fødslen. Galileo-træning styrker bækkenbunden og mærkbart forbedrer symptomer på stress-inkontinens. Du opnår også styrkelse af blære- og bækkenbundsmuskler og forbedrer bevidst kontrol.

Specifikke øvelser på Galileo forbedrer funktionen og effektiviteten af bækkenbundsmusklerne og lindrer symptomer på inkontinens. Du opnår også hurtigere restitution efter graviditet og fødsel. Derudover er Galileo for mange meget effektiv til inkontinens.

Den sideskiftende, gentagne bevægelse på Galileo har en motorisk og nervemæssig læreeffekt. Den sideskiftende vibration simulerer et fysiologisk vigtigt bevægelsesmønster, der ligner menneskelig gang, hvilket gør det muligt effektivt at træne rygmusklerne.

Galileos sideskiftende bevægelse er lig en vippebevægelse med variabel amplitude og frekvens, og den stimulerer derfor et bevægelsesmønster, der ligner menneskelig gang.

Den hurtige bevægelse i træningsplatformen giver en drejebevægelse af pelvis-området, lige som når man går, men meget hyppigere. For at kompensere for dette, reagerer kroppen med rytmiske muskelsammentrækninger, skiftevis med højre og venstre side af kroppen.

Fra en frekvens på omkring 12 Hertz er disse muskelsammentrækninger ikke en bevidst proces, men snarere en refleks. Denne strækkerefleks aktiverer musklerne i benene, maven og ryggen, helt op i overkroppen.
Antallet af strækkerefleks-sammentrækningerne pr. sekund bestemmes af den justerbare træningsfrekvens. Hvis man for eksempel vælger en træningsfrekvens på 25 Hertz, kommer der 25 sekvenser af sammentrækning i hhv. bøje- og strækkemuskler pr. sekund. En træningsperiode på 3 minutter ved 25 Hertz giver derfor det samme antal muskelsammentrækninger, som opnås ved at gå 4.500 skridt.

Vibrationerne, som Galileo afgiver, kan til stadighed varieres i amplitude og frekvens, uafhængigt af kropsvægt.

Simulering af menneskelig gang
Ulig andre træningsplatforme med vertikal (op og ned) bevægelse, simulerer Galileos drejende bevægelse den menneskelige gang på en fysiologisk måde.

Kun ved hjælp af denne sideskiftende bevægelse stimuleres rygraden med en let sidelæns drejning af pelvis gennem Galileo-træningen. Den fysiologiske stimulering af rygraden ved Galileos sideskiftende funktion sætter fokus på ryg- og mavemuskler.

Som mennesker forsøger vi at holde hovedet i en stabil og opret stilling, da balancen og synet kun fungerer optimalt, når vi er i hvilestilling. På grund af apparatets design overføres ingen væsentlige vibrationer til hovedet gennem Galileo-træningen, fordi træningsplatformen kun simulerer menneskelig gang. Kroppen er derfor i stand til at opretholde en stabil stilling af overkroppen og hovedet.

Læs mere om Galileo her: www.galileo-training.com

Jeg tilbyder
Du kan få Galileo-træning som en del af de andre behandlinger her i klinikken. Jeg behandler ofte med Myorefleksterapi i forbindelse med Galileo-træning.

Myoreflexterapi er en holistisk behandingsform, som via manuel reguleringsteknik kan løsne meget dybe stagnationer i kroppen ved hjælp af tryk på musklernes udspring/tilhæftninger.

De fleste mennesker har prøvet at falde, vælte på cykel eller fået andre traumer via uheld, sport m.m. Herved vil kroppen kompensere, d.v.s. beskytte sig selv, og det kan give dybe spændinger i hele kroppen. Dette afhjælpes meget effektivt af myoreflexterapibehandling.

En myoreflexbehandling giver normalt en rigtig god effekt på følgende lidelser: Hovedpine/migræne, piskesmæld, nakke-/skuldersmerter, skoliose, kæbespændinger, søvnløshed, stress, depression, chok, traumer, indlærings- og koncentrationsbesvær – ligesom sportsskader i stor udstrækning vil kunne afhjælpes.

Myo er det græske ord for muskel. Muskler hænger sammen i de samme kæder som meridianbaner med tilhørende indre organer. Muskelmeridianerne er derfor et flerdimensionelt koncept, der arbejder med hele muskel-sene-nerve- og organsystemet, hvor musklerne mere end andre strukturer i kroppen afslører neurofysio- og neuro-psykologiske dysfunktioner, fordi musklerne er det eneste væv, der kan trække sig sammen og derfor ophober meget energi ved at holde muskler spændte. Denne energi mangler et andet sted. Den eneste måde at hente denne energi tilbage til systemet er ved at genaktivere funktionskredsen mellem muskler, sener, indre organer og nervesystem. Dette gøres effektivt og automatisk med muskelmeridianerne.

Knoglerne er omgivet af den samme facie /hinde som musklerne. Det er en slags dobbelt pose, eller foldet pose, hvor knoglen ligger i den inderste del og musklen i den yderste del af samme pose. Derfor er aktiviteten i musklerne og den næring, som strømmer til musklerne ved muskelaktivitet, den samme som den aktivitet og næring, der kommer til knoglerne. Ved at regulere balancen i musklerne, reguleres også balancen i knoglerne. Dette forklarer, hvorfor man kan helbrede f.eks. slidgigt og osteoporose med muskelmeridianterapi.

Man ser ikke så meget på hvor, man har ondt i denne terapi, fordi smerter er en kompensation eller symptom på problemer et andet sted. Man finder via musklernes sammenhæng, som er det samme som meridianerne, frem til denne årsag og behandler denne med tryk. Man behandler altid antagonisten til problemet, dvs. musklen, der gør det modsatte, således at den flerdimensionelle funktion sættes i spil. Derudover bliver de dybeste stagnationer fjernet.

Kurt Mosetter har studeret i østen – bl.a. hos Dalai Lama – blev senere læge, hvor han blev kendt for at helbrede sin far, der har siddet 29 år i kørestol. Dr. Mosetter har helbredt børn og voksne for neurologiske sygdomme, bl.a. ALS, sklerose, muskelsvind og Lupus.

Dr. Mosetters indfaldsvinkel er kombinationen af østlig og vestlig videnskab, som er grundlaget for muskelmeridianerne og dermed Myoreflexterapien. Vigtige aspekter af meridianernes anatomi og funktion lader sig begrunde ud fra musklernes anatomi og funktion i overensstemmelse med vestlig medicin. Faciernes anatomi svarer til meridianbanernes anatomi, to alen af et stykke! Videnskaben omkring anatomi, fysiologi, bindevæv, facier og hud er et uudnyttet potentiale i både vestlig og østlig medicin. Myoreflexterapien genskaber synkronisering af disse vævs funktioner med nervesystemet gennem musklerne, idet musklerne er det eneste væv, som kan trække sig sammen og derved ophober megen energi, som går tabt alle andre steder. Dette åbner for helbredelse og plasticitet, som vi ikke kender grænserne for.

De store fodboldklubber i Tyskland og England anvender nu Myoreflex-terapeuter.