Du har måske en helt speciel yndlingsfarve – og hvis du husker tilbage på tidligere år, kan det være, farven var en anden. Alle farver har indflydelse på vores liv og vores system. Når du går en tur i skoven og nyder de mange grønne farver, eller du ser på havets mange smukke blå nuancer, kan du føle dig i mere harmoni både psykisk og fysisk.

Chromterapi-behandling er en helt speciel lys-farveterapi-behandling, hvor vores krop, nervesystem og hormoner bliver påvirket og hermed vores psykiske og fysiske sundhed.

Jeg er uddannet Auriculo mediciner og Chromterapeut, og derfor vil du blive belyst på hele din krop, eller dele af kroppen, med udvalgte farver. Du får øret belyst med særlige farver på udvalgte punkter i øret, eller du kan vælge forskellige farver briller.

De farvede briller, jeg har, får du lov at prøve, og du kan mærke en følelse, der kan være rar eller ubehagelig, du kan mærke en stemning eller en smerte øges, dulmes, eller helt forsvinder på ganske få minutter.

Jeg oplever, at mange børn er hurtige til at vælge lige netop den farve briller, der er god for dem – det er en fornøjelse at være vidne til.

Lysbehandling kan påvirke det sympatiske og parasympatiske nervesystem.

I min behandling er jeg optaget af at finde årsagen til sygdommens opståen: Hvilket traume eller chok ligger bagved? Fordi med den fundne årsag kan heling muliggøres. Der kan være tale om mange forskellige årsager, som kan være udslagsgivende, såsom kærestebrud, ulykker, svigt, incest, ildebrand og dødsfald.

I denne behandling behøver du ikke mange ord og forklaringer, da farverne i behandlingen løser dine udfordringer.

De terapeutiske virkninger af farve kan forstærkes ved at bruge de forskellige frekvenser. Denne effekt kan produceres af specielle enheder: farve–lys-behandling og farvede briller.

I min uddannelse ved Daniel Asis lærte jeg, at:

RØD – gør en person mere energisk, udadvendt og “klar til handling”. Det er et antidepressivt middel. Det skaber vitalitet, mod og en følelse af magt. Det kan øge arterielt tryk og kropstemperatur.

ORANGE – er farven for succes. Det hjælper med at udvide sociale aktiviteter og interesser. Det er farven på selvtillid.

GUL – inducerer åbent sind og opmærksomhed på detaljer. Det fremkalder en positiv holdning, selvtillid og optimisme. Det er også et antidepressivt middel: Det stimulerer kreativitet og opmærksomhed.

GRØN – er en beroligende farve, det skaber balance og lyshed. Det reducerer stress. Det er farven på fred og harmoni.

BLÅ – er beroligende og giver orden og ro. Det giver tillid, mens du taler og skaber ro i sindet.

INDIGO – er den højeste vibrationsfarve. Det er relateret til intuition og kreativitet. Det giver ro og forståelse.

TURKIS – genererer selvrefleksion. Det er en beroligende farve, som hjælper med at rydde sindet og følelserne, hvilket skaber klarhed i kommunikation. Det udtrykker kærlighed.

MAGNETA – genererer beroligende, venlige følelser. Det balancerer følelser, øger eller formindsker følelsesmæssig tone efter behov. Det fremkalder kærlighed og medfølelse.

PINK – beroliger følelser af aggression, skaber afslapning, lindrer stress og undertrykker appetit.

Du kan drage fordel af Chromterapi-behandlingen, uanset om du er syg eller i smerte, eller ønsker at forblive sund i krop og sjæl.

Pris for denne behandling er: 500 kroner.

Hjernen er delt i tre niveauer/lag, og de har forskellig tidsmæssig udvikling, placering og funktion.
Den ældste del er hjernestammen, som også kaldes for reptilhjernen eller krybdyrhjernen, og den har vi fælles med krybdyrene. Den næste del af hjernen kaldes det limbiske system eller den følelsesmæssige hjerne. Den sidste og nyeste dannede del af hjernen er hjernebarken, også kaldet neocortex.

Hjernestammen og det limbiske system har at gøre med sanser og følelser, og hjernebarken har at gøre med sund fornuft, læring og planlægning. Hvert lag bidrager til en mere avanceret hjerne. Hjernebarken hos mennesket er den største og mest komplicerede og giver mennesket adgang til abstrakt tænkning.

Reptilhjernen/hjernestammen kontrollerer livsvigtige funktioner via det autonome nervesystem. Da der ikke er noget sprog i denne del af hjernen, er impulserne instinktive. Det vigtigste for at sikre livet/artens overlevelse er føde, parring og flugt.

Tænker man på funktionen af reptilhjernen, er den vigtigste opgave at tjekke omgivelserne for at finde ud af, hvad der foregår, for at kunne melde alarm, så den pågældende organisme kan overleve. Disse mekanismer har vi mennesker stadig med i vores hjerne på godt og på ondt. Det handler om sikkerhed og overlevelse. Et krybdyr kan som bekendt reagere meget hurtigt på en truende fare i omgivelserne. De kendte reaktionsmønstre er kamp, flugt eller stivne. Skræmmes vi af noget i vores omgivelser, sker reaktionen på brøkdele af sekunder. Reptilhjernen styrer også hjertet med dets rytme og hastighed. Det handler om at kroppen kan reagere så hurtigt som muligt. Tarmens funktion styres også af den reptile hjerne sammen med blodets strømning, blodtrykket og hastigheden af vejrtrækningen.

Det limbiske system kaldes også “følelseshjernen”.
Det limbiske system blev udviklet hos pattedyrene for ca. 60 mio. år siden. Det limbiske system, som også kaldes den emotionelle hjerne eller følelseshjernen, er beskæftiget med vores adfærdsmæssige og emotionelle udtryksmåder. Det omfatter hovedparten af de færdigheder/strategier, vi har brug for at kunne holde os i live, eksempelvis det at spise samt “kamp og flugt”. Det handler også om artens videreførelse, herunder forplantning, seksualitet samt yngelpleje og omsorg. Derudover har området en central rolle i forbindelse med hukommelse.

I den limbiske hjerne er vi i stand til at være indfølende over for andre mennesker – det er center for avanceret følelsesmæssig forståelse. Den limbiske hjerne får input fra den ydre verden og fra indre, kropslige forhold.

I tilfælde af en pludselig opstået fare, vil der udskilles stresshormoner, og der sendes signaler til den reptile hjerne om eksempelvis at være på vagt eller føle sig bange. Dette betyder, at en række reaktioner sættes i gang, hjertet slår hurtigere, blodkar trækker sig sammen, brystkassen udvides, vejrtrækningen bliver hurtigere, muskler spændes, pupillerne bliver større, munden bliver tør og sveden springer frem. Kommunikationen med hypothalamus er vigtig i opretholdelse af homeostasen for at sikre balance i kroppen omkring væske, temperatur, blodtryk, sult/mæthed, seksual funktion, døgnrytme m.m.

To af de væsentligste strukturer i det limbiske system er hippocampus, som har at gøre med hukommelse, samt amygdala, som regulerer emotioner, særligt frygt, glæde, stress og raseri. Af og til omtales amygdala som vores “raseri-knap”. Amygdala bestemmer, om en situation er truende nok til at igangsætte en kamp- eller flugtreaktion. Hippocampus spiller en stor rolle for vores evne til at huske hvilke hændelser, vi oplever i vores hverdagsliv. Sker der skade på hippocampus, har man svært ved at huske hvad, man har oplevet for nylig.

Hippocampus har indflydelse på optagelse og filtrering af information i hele hjernen. Hippocampus sikrer, at hjernebarken hverken under- eller overstimuleres, så årvågenhedsniveauet er i balance. Når hippocampus er beskadiget eller overstimuleret, sker der en overbelastning, idet hjernen overvældes. Det medfører, at evnen til at forme associationer eller ændre eksisterende hukommelsesspor svækkes. Hvis hippocampus er beskadiget, kan der indhentes noget information om en begivenhed, men ikke information om hvornår og hvor, den foregik. Erindringer om tid og sted er knyttet til hippocampus.

Hippocampus og amygdala er indbyrdes afhængige med hensyn til erindring.

Neocortex er, som navnet antyder, den nyeste del af menneskehjernen (neo betyder “ny”, “cortex” betyder “hjerne”). Den omgiver de to andre dannelser, reptilhjernen og det limbiske system. Den findes hos alle pattedyr, men er højest udviklet hos mennesket. Det er her, mennesket ræsonnerer, forbinder tanker og foretager planlægning. Med andre ord, så er det her, at processer på højeste niveau kontrolleres, som har at gøre med logik, kreativitet og sprog.
I neocortex/hjernebarken drejer det sig om planlægning og handling. Det limbiske system, som tager sig af følelser og lidenskab, kan også sende impulser til denne tredje og yderste del af hjerne; storhjernen (neocortex), så den går i gang med planlægning og handlen.

Neocortex er opdelt i en venstre og en højre hemisfære, som hver især er opdelt i 4 hjernelapper; pande-, tinding-, isse- og nakkelap. Hver af disse har unikke funktioner. Venstre og højre side af hjernen udfører forskellige funktioner. Den venstre hjernehalvdel er overvejende logisk: Den bearbejder information på en analytisk måde. Det handler om at se detaljer, nedbryde til mindre dele. Det handler om ord og sprog og om hvordan, man udtrykker sig. Den højre hjernehalvdel betegnes også som den kreative side: Det er den, som ser helheden. Her er der en følelsesmæssig forståelse, der bl.a. bygger på aflæsning af kropssprog, mimik, tonefald og blikket i øjnene.

Der er store krav til samarbejdet mellem de 2 hjernehalvdele, idet alt, hvad vi foretager os, med undtagelse af yderst simple funktioner, kræver, at begge hjernehalvdele er aktive og samarbejder. Dette samarbejde varetages af hjernebjælken Corpus Callosum.