Åbningstider:
Man: 9-18
Tirs - Tors: 9-17
Fre: 9-12
D. 28 maj 2016

Musik er fitness for hjernen

Musik er fitness for hjernecellerne.
Musik tidligt i livet er yderst vigtigt. Nyfødte har mere brug for, at vi synger for dem, end at vi taler til dem.
Forklaringen er at finde i hjernen. Musikken opfattes af den højre hjernehalvdel, der netop udvikles først hos børn. Talesproget hører til i den venstre hjernehalvdel, der udvikles senere.
Hos begynderen er det højre hjernehalvdel der lytter til musikkens tonesprog. Det tonesprog, der dannes, vil efterhånden indgå i den sproglige udvikling. Derfor går processen fra ”begynder” til ”ekspert” uomtvistelig via musisk intelligens til sproglige færdigheder.
Musikstimulering er idræt for hjernen, og det er noget, vi har brug for i dag i en verden, der forandrer sig hurtigere end den gjorde for 100 år siden.
Musik er nøglen til fællesskabet, fordi den indeholder de elementer, der giver os mulighed for at kommunikere. Ved at give børn auditiv stimulation trænes evnen til at lytte og således fremmes læringspotentialet generelt. Jo før børn stimuleres med musik, jo bedre forudsætninger har de for at kommunikere og at opnå læring i samspil med andre resten af livet.
Musikken aktiverer så store dele af hjernen, at man udøver fitness på hjernecellerne, og indlæringen styrkes, fordi musik øger vores evne til at organisere information i tid: Det styrker ikke mindst vor arbejdshukommelse, som er flaskehalsen i al læring. Høresansen relaterer til tid, synssansen til det rumlige aspekt. Når man skal lære noget, organiserer man det altid i tid. Noget læres før noget andet, A kommer før B osv. Vi kæder ting sammen. Høresansen organiserer, hvilket er en forudsætning for at kunne lære overhovedet.
Al musik er godt, når man skal fange børns opmærksomhed og opøve koncentration. Udover de musiske elementer, er indre ro en anden vigtig ting, som musik kan give.

Tilbage til oversigt

bubble